Free Download Öwrenmeli – Praktiki maglumatlar 5.1 APK

Öwrenmeli - Praktiki maglumatlar 5.1 androidtablet.us 1

Download APK

Öwrenmeli - Praktiki maglumatlar - An Overview

Free Download wrenmeli – Praktiki maglumatlar 5.1 APK

Ulanyjylar bu programada tehnologiýa, programalar we başga-da birnäçe temalar hakynda öwrenip bilerler. Ulanyjylar Her temanyň aşagyna öz pikirni ýazyp bilerler. Programa hiç hili registrasiýa islemeýär. Maksadymyz aňsatlyk ýol bilen size öwretmeklikdir.

Kategoriýa
Kategoriýa sahypasy bolup ol ýerde temalarymyz we sapaklarymyz aýry aýry bölümlere ýerleşdirilendir. Bölümlere her täze tema açylanda sms şekilde size habar berip durar.

Internetsiz
Bu menýuda siz islendik temany internetsiz hem okap bilersiňiz. Onuň üçin online wagtyňyz temanyň ýokarsyndaky sagatjyk şekiljige basmagyňyz ýeterlidir. Haçanda internediňiz ýok wagty soň okajaklarym menýusyna girip, okap bilersiňiz.
Ulanyjy this progra tehnologiii the Ramada, they are even programs we başg-da birnäç themes in hakyemez öwrenip. They even self pikirn Ulanyjy Each temanyň down one of the ýazyp. The program is no trick to registrasiý islemeýä. Knowing you öwretmeklikd Maksadymyz aňsatlyk IOL.

a categorical
A categorical sahypasy bolup in the IER temalarymyz we sapaklarymyz Airy ýerleşdiril Configure the Airy section. Taz theme sections are stopped each way sms EMERGENCY career berip you pills.

an internet
This Meniu Tuzla isle in the first okapi temany both an internet bilersiňiz. Its UCI’s online wagtyňyz temanyň ýokarsyndaky sagatjyk şekiljig to basmagyňyz is ýeterl. Cross career ýok wagty Soňa okajaklarym menýusyn to enter internediňiz, okapi bilersiňiz.
5.3 wersiyada:
– Kabir yalnyşlyklar düzedildi.
– Tizligi artdyryldy
– Gereksiz funksiyalar öçürildi

Öwrenmeli - Praktiki maglumatlar 5.1 androidtablet.us 2Öwrenmeli - Praktiki maglumatlar 5.1 androidtablet.us 3